Whistleblowing – ilmoituskanava

Finlex 1171/2022§10

Tervetuloa Suomen Autohuollon whistleblower -sivustolle

Täällä voit nopeasti ja helposti ilmoittaa huolenaiheistasi havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä, jotta voimme turvata liiketoimintamme rehellisyyden ja maineemme. Kanava on tarkoitettu niin Suomen Autohuolto Oy:n työntekijöille kuin myös kaikille sidosryhmillemme.

Suomen Autohuolto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikessa liiketoiminnassaan ja sillä on hyvä maine, jota haluamme vaalia. Jokainen ilmoitus epäasiallisesta tai epäillystä epäasiallisesta toiminnasta on tärkeä, jotta voimme torjua taloudellista vahinkoa ja mainehaittaa yrityksellemme.  

Raporttisi lähetetään suoraan – suljettuun ja luottamukselliseen ympäristöön, Suojaamme henkilöllisyytesi ilmiantajana.

Voit ilmoittaa anonyymisti, ja kaikki tapaukset pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Riippumatta siitä, annat nimesi ei henkilöllisyyttäsi ilmoiteta kenenkään (mukaan lukien johdon) kanssa, ellet anna siihen nimenomaista suostumusta (esimerkiksi jos koet sen hyödyttävän).

Suomen Autohuolto Oy:n ilmoituksia käsittelevät toimitusjohtaja Juha Paso sekä laatupäällikkö Kirsi Kalenius. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Emme näe lähettäjän nimeä tai yhteystietoja, mikäli et ole sitä ilmoittanut lomakkeessa.

Olemme velvollisia noudattamaan kaikkia paikallisia tietosuoja- ja ilmiantajien säädöksiä, joissa on tiukat vaatimukset toimittajien suojelemiseksi ja luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Jos nimettömyytesi turvaaminen tai rikkomukselta suojaaminen edelleen huolestuttaa sinua – tai jos olet epävarma, pitäisikö huolestasi ilmoittaa täällä – katso lisätietoja alta.

Lain soveltaminen

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

  • ovat rangaistavia,
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

  • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta,
  • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta,
  • kilpailusääntöjen rikkomisesta,
  • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi ja
  • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.
Tee ilmoitus