Ympäristövastuu

Huolto- ja korjaustoimenpiteet synnyttävät väistämättä jätettä, mutta vastuullisesti toimimalla minimoimme siitä koituvat haitat ympäristölle. Vähennämme meiltä kaatopaikalle lähtevän jätteen määrää huolellisella lajittelulla. Lisäksi varmistamme jätteidemme turvallisen kierrätyksen ja jatkokäsittelyn luotettavien yhteistyökumppaneidemme avulla. 

Pidämme ympäristöasioihin liittyvän toimintamme ajan tasalla seuraamalla siihen liittyvän lainsäädännön ja määräysten kehittymistä. Jaamme tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista henkilöstöllemme. Yhteistyökumppanimme jätehuollossa kouluttavat henkilökuntaamme säännöllisesti kierrätyksessä. Pyrimme nostamaan jatkuvasti ympäristövastuullisuuttamme, jotta tuleville sukupolville jää elinkelponen planetta.

SAH-ympäristöjulistus (pdf)
vastuullisuus henkilöstön kohtelussa

Sosiaalinen vastuu

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Pidämme työterveyshuollon hyvällä tasolla ja tarjoamme mahdollisuuden kouluttautumiseen ja uuden oppimiseen. Pidämme myös huolen siitä, että henkilöstön turvallisuusosaaminen on vaaditulla tasolla. Meillä työskennellään turvallisissa varusteissa, asianmukaisissa työtiloissa ja laadukkailla työvälineillä.

suomen autohuolto VW-asiakaspalvelu vastuullisuus

Yritysvastuu

Yritys voi huolehtia ympäristövastuustaan ja sosiaalisesta vastuustaan vain jos sen talous on kunnossa. On itsestään selvää, että pidämme liiketoimintamme kannattavana. Riskienhallintamme on hyvällä tasolla. Teemme harkiten päätökset esimerkiksi laajenemisen ja merkkiedustusten suhteen.

Toimimme aina eettisesti ja säädösten mukaisesti. Yrityksemme noudattaa korruption ja kartellin vastaisia ja reilua kilpailua edistäviä periaatteita.